estado
província
cidade
grupo de áreas 
língua 
sistema de estudos  
tipo de universidade - Polónia  
status de universidade  
Warsaw, Polónia

Neurokognitywistyka

mestrados integrados
Área: Psicologia
Língua de ensino: polonêsEstudos na língua polonês
Grupo de áreas: ciências sociais
Sistema de estudos: tempo integral
Site da universidade: www.swps.pl
  • Descrição:

  • pl
Neurokognitywistyka łączy psychologię z najnowszą wiedzą na temat funkcjonowania mózgu. Studenci poznają psychologię nie tylko jako klasyczną naukę o osobowości i zachowaniach społecznych, lecz także jako naukę przyrodniczą, która pozwala wyjaśniać i opisywać ludzkie zachowanie przez analizę aktywności mózgu.

Studenci zdobywają umiejętności praktyczne m.in. w zakresie analizy sygnału czynności elektrycznej mózgu EEG, modelowania komputerowego procesów psychicznych czy zaawansowanych metod wizualizacji danych. Zdobywają kompetencje badawcze oraz umiejętności pozwalające przełożyć wiedzę teoretyczną na pomoc innym – w programie specjalności istotne miejsce zajmują np. zajęcia z neurorehabilitacji.
Privacy Policy