estado
província
cidade
grupo de áreas 
língua 
sistema de estudos  
tipo de universidade - Polónia  
status de universidade  
Poznań, Polónia

Psicologia

Psychologia

mestrados integrados
Língua de ensino: polonêsEstudos na língua polonês
Grupo de áreas: ciências sociais
Sistema de estudos: tempo integral
Site da universidade: amu.edu.pl/
Na kierunku Psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe. W kolejnych semestrach student wybieraj indywidualną ścieżkę psychologii stosowanych (psychologia społeczna, psychologia kliniczna człowieka dorosłego, psychologia pracy i organizacji, psychologia edukacji) i studia kończy z dwoma szczegółowymi specjalizacjami w zakresie dwóch powyższych psychologii stosowanych. Student pisze w dwóch ostatnich latach empiryczną pracę magisterską, a w trakcie studiów uczestniczy w około 200 godzinach ćwiczeń terenowych w różnych palcówkach i instytucjach.
Privacy Policy