estado
província
cidade
grupo de áreas 
língua 
sistema de estudos  
tipo de universidade - Polónia  
status de universidade  
Poznań, Polónia

Psychologia biznesu

mestrados integrados
Área: Psicologia
Língua de ensino: polonêsEstudos na língua polonês
Grupo de áreas: ciências sociais
Sistema de estudos: tempo integral, tempo parcial
Site da universidade: www.swps.pl/poznan
  • Descrição:

  • pl
Specjalność oferuje najnowszą wiedzę specjalistyczną dotyczącą funkcjonowania organizacji. Student zapozna się zarówno z problematyką zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, jak i z tematyką dotyczącą relacji organizacji z otoczeniem zewnętrznym: klientami, społecznością lokalną i konkurencją. Specjalność oparta jest na współczesnych trendach zarządzania organizacją: np. nowoczesne style przywództwa, budowanie innowacyjnej kultury organizacyjnej, wykorzystanie mediów społecznościowych, nowoczesne kampanie marketingowe, społeczna odpowiedzialność biznesu. Student będzie też posiadał kompetencje do przeprowadzenia diagnozy organizacji oraz wdrażania skutecznych interwencji organizacyjnych..
Privacy Policy